Pomoc Ukrainie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.(…)

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

(św. Jan Paweł II)

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę pragnie pośpieszyć z pomocą materialną poszkodowanym. W Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej prowadzona będzie zbiórkę ofiar do puszek, na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dary pieniężne można wpłacać także na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej z dopiskiem: UKRAINA. Nr konta: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351.

Facebook
YouTube