Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30.

W okresie wakacyjnym chrzest św. udzielany jest w terminie ustalonym z rodzicami.

Nauki przedchrzcielne odbywają się w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 18.45 w kaplicy lub kancelarii, o ile nie zostało ogłoszone inaczej.

Przed chrztem należy dopełnić formalności w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu okazując następujące dokumenty:

1. Dowody osobiste rodziców i dane chrzestnych

2. Wyciąg z aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

3. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, iż są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych

Facebook
YouTube