Sakrament Małżeństwa

Podstawowe informacje

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo miesięczny pobyt. (kan.1115 KPK)

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa.

 

Podstawowe dokumenty, które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

Przy pierwszym spotkaniu:

1. Dowód osobisty lub inny urzędowy dokument stwierdzający tożsamość, np. legitymacja służbowa, prawo jazdy.

2. Metryka chrztu świeżej daty tzn. wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka winna zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego Bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu.

3. Ostatnie świadectwo z nauki religii.

Potem dołączamy:

1. W zależności od sposobu zawierania małżeństwa: zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (3 egz.), lub świadectwo zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

3. Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią.

4. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

 

W tygodniu ślubu, w dniach od poniedziałku do czwartku narzeczeni zgłaszają się w miarę możliwości ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Do protokołu przedślubnego dołączają brakujące dokumenty i składają stosowną ofiarę z racji ślubu. W opłacie tej nie mieści się posługa organisty i kościelngo, z którymi to narzeczeni uzgadniają osobiście.

Świadkowie winni przedłożyć w kancelarii parafialnej dowód osobisty lub inny urzędowy dokument stwierdzający tożsamość.

Licencja na ślub w innej parafii wydawana jest w tygodniu ślubu.

 

Uwagi do liturgii.

Fotograf. Zgodnie z zarządzeniem Abp. B. Pylaka z dn. 02.03.1995 r. w czasie ślubu może fotografować i filmować tylko jeden fotograf i jeden operator kamery. Zawsze obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór. Warunkiem otrzymania zezwolenia na wykonywanie zdjęć i filmów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu liturgicznego organizowanego przez Kurię Metropolitalną w Lublinie.

Narzeczeni mogą sobie wybrać czytania na swój ślub. Mogą także podczas liturgii sakramentu małżeństwa wykonać czytanie, psalm, modlitwę wiernych.

Obrączki przed Mszą św. zostawiamy w zakrystii.

Przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami czekają w przedsionku kościoła.

 

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

Narzeczeni są zobowiązani przed ślubem wysłuchać 10 nauk przedmałżeńskich, odbyć konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego /czynna w czwartki 17-18; tel do Doradcy: 514 926 039/ oraz uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych. Nauki dla narzeczonych głoszone są w naszej parafii w Wielkim Poście, zaś Dzień Skupienia ma miejsce w IV niedzielę miesiąca o godz. 15.00. W sytuacjach wyjątkowych za zgodą proboszcza mogą skorzystać z przygotowania prowadzonego w kościele przy ul. Staszica /www.staszica16a.pl _tel. – ks. Łukasz Pyda, tel. 608 426 248;

Po spisanym protokole przedślubnym i zgłoszeniu na zapowiedzi należy odbyć pierwszą spowiedź przedślubną. Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna. Tak samo postępujemy przy drugiej spowiedzi, którą narzeczeni odbywają w tygodniu ślubu. Oczywiście, gorąco zachęcamy do częstego korzystania z sakramentów świętych.

Starajcie się w tym czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa żyć nieustannie w łasce uświęcającej. Podczas waszych spotkań ze sobą pomódlcie się razem za siebie, pójdźcie razem do kościoła, porozmawiajcie o Bogu. To jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie z Bogiem, Bóg będzie z wami. Gdy będziecie zapraszali gości weselnych, poproście ich, a także swoich świadków, aby w czasie waszego ślubu gorąco się za was modlili i w waszej intencji przyjęli Komunię św.

 

Po ślubie bardzo polecamy:

Nie zapomnijcie zamówić dziękczynnej Mszy św. z prośbą o błogosławieństwo w rocznicę waszego ślubu. Praktykujcie wspólną codzienną modlitwę. Pamiętajcie o Różańcu. Postarajcie się zaraz po ślubie razem odprawić Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty Miesiąca. Trzymajcie się zasady – żadnego dnia bez wspólnej modlitwy, żadnych niedziel i świąt bez Mszy św. Praktykujcie comiesięczną spowiedź. Nie zapomnijcie, że bez Boga nie można być szczęśliwym, ani nie można dobrze wychować dzieci.

 

Na waszą małżeńską drogę, piękną ale i trudną błogosławimy wam i życzymy

– Szczęść Boże!

 

Poradnia rodzinna w parafii czynna jest w piątki od godz. 17.00 – 18.00.

Doradca życia rodzinnego: Katarzyna Szydłowska – tel. 514-926-039

 

Facebook
YouTube