Historia naszej parafii

DEKRET UTWORZENIA PARAFII PW. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
(06.06.2010)

Lublin, 6 czerwca 2010 r.
Nr 278/Gł/2010

Dekret utworzenia parafii pod wezwaniem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie
na terenie dekanatu Lublin – Południe

Uwzględniając nowe wyzwania duszpasterskie oraz pragnąc upamiętnić świadectwo męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego – eryguję kanonicznie parafię pod wezwaniem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie, na terenie dekanatu Lublin Południe, przez wyłączenie terenu z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie oraz z parafii Św. Marcina w Lublinie – Zemborzycach. Nowy ośrodek duszpasterski wchodzi w skład Centrum Jana Pawła II, którego celem jest upamiętnienie posługi pełnionej dla Kościoła przez Papieża Polaka.

Do nowej parafii należeć będą osoby mieszkające przy: ul. Bpa Fulmana 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, ul. Woronieckiego 1, 3, 5, 7, ul. Rodakiewicza 3, 4, ul. Słomkowskiego 3, 4, ul. Olechnowicza 2, 4, ul. Domeyki – 5, 7, 8, 10, 11, ul. Wapowskiego 1, ul. Nałkowskich – 130, 132, 134 oraz domki jednorodzinne, ul. Samsonowicza – 51, 51A, 55, 57, 59, 61, 63, 65. Z parafii św. Marcina wyłączone zostają natomiast osoby mieszkające przy następujących ulicach: Rąblowska, Janowska – od 62 do 114 numery parzyste, Osmolicka.

Tekst niniejszego dekretu należy podać wiernym do wiadomości w nowo erygowanej parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie, parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie oraz parafii pw. Św. Marcina w Lublinie – Zemborzycach. Osoby związane uczuciowo ze swą wcześniejszą parafią należy poinformować, iż mogą nadal korzystać z posług duszpasterskich zgodnie z dotychczasową tradycją, okazując jednocześnie zainteresowanie problemami nowej parafii.

Proboszczowi i Wiernym nowej Parafii życzę obfitości Bożych darów w budowaniu duchowej wspólnoty serc i udzielam pasterskiego błogosławieństwa na działania, które będą wyrażać wierność duchowemu dziedzictwu, które przekazali naszemu pokoleniu błogosławiony ks. Jerzy oraz Sługa Boży Jan Paweł II.

+Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

ks. Wojciech Pęcherzewski
KANCLERZ

MSZA ŚWIĘTA Z RACJI POWITANIA RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
(13.06.2010)

W niedzielę 13 czerwca o godz. 16.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta z racji powitania relikwii błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w nowopowstałej parafii pod tym wezwaniem – w powstającym Centrum Jana Pawła II przy ul. Bp Fulmana. Wspólnej modlitwie przewodniczył Ks. Abp Józef Życiński.

 

DEKRET O ZMIANIE WEZWANIA PARAFII

Lublin, 27 marca 2012 roku
Nr 145/Gł/2012

 Na podstawie kan. 515 § 2 KPK, dokonują zmiany wezwania parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na bł. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Biskupa Mariana Fulmana 9, 20-492 Lublin, na terenie dekanatu Lublin Południe.

Proboszczowi i Wiernym Parafii życzę obfitości Bożych darów w budowa­niu duchowej wspólnoty Kościoła jako naszego domu i błogosławię na działania, które będą wyrażać wierność duchowemu dziedzictwu, które przekazał naszemu pokoleniu bł. Jan Paweł II.

 

+Stanisław Budzik
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

ks. Wojciech Pęcherzewski
KANCLERZ

 

MSZA ŚWIĘTA Z RACJI POWITANIA RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
(02.04.2012)

W siódmą rocznicę odejścia do Domu Ojca papieża Jana Pawła II została odprawiona uroczysta Msza Święta z racji powitania w parafii relikwii błogosławionego Jana Pawła II oraz nadania nowego wezwania dotychczasowej parafii pw. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Lublinie. Na mocy decyzji Arcybiskupa Lubelskiego w kompleksie parafii pw. bł. Jana Pawła II będzie znajdowała się Kaplica bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – męczennika za wiarę.

Wspólnej modlitwie przewodniczył Ks. Abp Stanisław Budzik.

Facebook
YouTube